Chính Sách Bảo Mật - Học Thi Lái Xe Ô tô

Chính Sách Bảo Mật - Học Thi Lái Xe Ô tô

Chính Sách Bảo Mật - Học Thi Lái Xe Ô tô

Chính Sách Bảo Mật - Học Thi Lái Xe Ô tô

Chính Sách Bảo Mật - Học Thi Lái Xe Ô tô
Chính Sách Bảo Mật - Học Thi Lái Xe Ô tô
Chính Sách Bảo Mật - Học Thi Lái Xe Ô tô

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất một bài post trên Website của chúng tôi mà bạn có thể thích. Thông tin về hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

- Các cụm từ bạn tìm kiếm

- Các video bạn xem

- Các lượt xem và tương tác với nội dung và quảng cáo

- Hoạt động mua hàng

- Những người mà bạn liên lạc hoặc chia sẻ nội dung

- Hoạt động trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện và nhận cuộc gọi hoặc gửi và nhận tin nhắn, thì chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhật ký điện thoại như số điện thoại của bạn, số bên gọi, số bên nhận, số chuyển tiếp, ngày giờ của cuộc gọi và tin nhắn, thời lượng cuộc gọi, thông tin định tuyến và loại cuộc gọi.

Cảm ơn bạn đã đọc! 
Admin Team

Đăng ký tư vấn

1Thông tin cá nhân

2Lựa chọn dịch vụ
3Hoàn tất đăng ký

Tìm kiếm bài viết

Đăng ký tư vấn

DMCA.com Protection Status
Zalo
Thi thử
Zalo